Anfin logo
Về Anfin
Sản phẩm
Học & Đọc

Giao dịch ngay

Anfin logo

Nhập số tiền

đ

Chọn gói

3 tháng
2 tháng
1 tháng
Hàng ngày

Phương thức gia hạn

Lợi nhuận dự tính

(7.2%/năm)

0 đ

Lợi nhuận trên được tính dựa trên thời gian 3 tháng

Gói tích luỹ lợi nhuận 7.2%/năm, kỳ hạn 3 tháng

Gói tích luỹ lợi nhuận 7.2%/năm, kỳ hạn 3 tháng

Kì hạn:

3 tháng

Lợi nhuận:

7.2%/năm

Hạn mức tối đa:

2,000,000,000đ

Rút trước hạn:

0.1%/năm

Thời gian càng dài, lợi nhuận càng cao

Rút tiền dễ dàng với tính năng rút trước một phần

Cách dùng Heo 3 tháng

saving tutorial

Bước 1:

Kích hoạt sản phẩm Heo Thần Kỳ

Bước 2:

Tạo hợp đồng tích lũy

Bước 3:

Anfin sẽ tự động cập nhật lợi nhuận và số dư tại ngày hết hạn hợp đồng